EKORAKENTAMINEN

Ekorakentaminen tai ekologinen rakentaminen tarkoittaa rakentamista energiaa ja luontoa säästäen. Pyrkimyksenä on rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Ympäristörasitetta arvioitaessa huomioidaan sekä rakennusmateriaalien valmistuksen ja itse rakentamisen, että rakennuksen käytön, ja viime kädessä myös purkamisen aiheuttama rasite.Viime vuosikymmeniin asti ekologista rakentamista on harrastettu lähinnä erilaisissa koekohteissa, mutta asian huomioon otttaminen rakentamisessa on pikkuhiljaa yleistymässä.

Suurimmassa osassa rakennustuotantoa huomioidaan vielä kuitenkin ainoastaan pakollisten määräysten kautta tulevat ekologiset vaatimukset, kuitenkin esim. paremmin eristetyn talon rakentaminen ei juurikaan nosta rakennusvaiheen kustannuksia, mutta näkyy seuraavat 50-100 vuotta matalampina asumiskustannuksina. Eli sijoittaminen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa ekologisuuteen palkitaan pitkässä juoksussa ekonomisuutena asumisessa. Ekoajattelu pitää ottaa mukaan suunnitteluun jo alkuvaiheessa, niin siitä saadaan suurin hyöty.

HYVÄ RAKENTAMINEN ON AINA SEKÄ EKOLOGISTA ETTÄ EKONOMISTA